ඔබට ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීම සදහා අවශ්‍ය සියලුම ඉදිකිරීම් නිෂ්පාදන නවීන තාක්ෂණය යටතේ සපයන එකම ආයතනය රුසිරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආයතනයයි.

සියලුම කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදන / සියලුම අච්චු ( උදාහරණ ලිංකැට අච්චු / කානු කැට අච්චු / මල් පෝච්චි අච්චු ඇතුලු සියලුම අච්චු වර්ග /  ගෙවතු අලංකරණ සේවාවන්

01.

ව්‍යාපෘති සැලැස්ම සැකසීම

ප්‍රථමයෙන් ඔබ ලබාදෙන ව්‍යාපෘතිය පිලිබද ඔබට දැනුමක් එක්කර දෙමින් සියලු සැකසීම් සකස් කිරීම අපගේ ප්‍රථම අදියර වන අතර එයින් ඔබට මෙම නිෂ්පාදනය පිලිබද= මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැක.

02.

ව්‍යෘපෘතිය නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම

ඔබගේ එකගතාවය මත අප නිෂ්පානය සකස් කිරීමට පටන්ගන්නා අතර අප එයට ගතවන කාලය සහ පිරිවැය ඔබට ලිඛිතව ලබාදෙනු ඇත.

03.

නිසි වේලාවට නිෂ්පාදනය ලබාදීම

පාරිභෝගිකයා සතුටු වන පරිදි නිෂ්පාදනය නිමා කොට නියමිත වේලාවට එම නිෂ්පාදනය ඔබ වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන අතර එම නිෂ්පාදනය ගැන දැනුමක් එක්කර දෙනු ඇත.

වසර 25 ක මනා පළපුරුද්ද

අපගේ සෑම නිෂ්පාදනයකම විශේෂ ශක්‍යතා හා එය කොතෙක් දුරට වත්මන් පාරිභෝගික වෙළඳපොළට අදාළද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා සෑම නිෂ්පාදන පියවරකදීම ඒවා සුවිශේෂී පරීක්ෂාවන්ට ලක් කෙරේ. පාරිභෝගිකයා ගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණය වෙත බලපෑ හැකි සාධක හඳුනාගැනීම සඳහාද එම ප්‍රතිඵල යොදා ගැනේ.

උපදේශකත්වය

සියලුම නිෂ්පාදන සදහා උපදේශකත්වයක් නොමිලේ ලබාදෙන අතර ඇතිවන සියලුම ගැටලු සදහා තාක්ෂණය භාවිතයෙන් උපදේශන ලබාදෙනු ඇත.

වැඩිම වගකීම

අනෙක් සෑම ආයතනයකට වඩා වැඩිම වගකීම් කාලයක් ඔබට අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක.

නවතම ලිපි

How to make cement pot / planter under 20 rupees : In this video I am going to show you how to make a Cement Pot under 20 rupees, this will be a video on Diy concrete planter or pot…

Read more

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 Like us on Facebook: Follow us via Tweeter:

Read more

Finally found this video from our trip to Sri Lanka in August where we built a house with Habitat for Humanity in Negombo.

Read more

අපගේ සේවාදායකයන්

[elfsight_social_share_buttons id=”1″]